ЛОВНИ СЕЗОНИ
Срокове за ловуване на дивеч
Благороден елен и елен-лопатар

  - мъжки и приплоди
  - от 1 септември до 31 януари
  - женски
  - от 1 октомври до 31 декември
Сърна

  - мъжки - селекционно и трофейно
- от 1 май до 30 октомври
  - женски и приплоди
- от 1 септември до 30 октомври
Дива свиня

Подборен лов

  - мъжки, приплоди, едно - и
    двегодишни прасета
  - целогодишно
  - женски прасета
  - целогодишно
  - мъжки - селекционно и трофейно
- от 1 май до 30 октомври
  - женски и приплоди
- от 1 септември до 30 октомври
Групов лов на дива свиня
- от 1 октомври до втората 
   неделя на месец януари
Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча

  - мъжки и приплоди
  - от 1 октомври до последния  
    ден на февруари
Муфлон

  - мъжки, трофейно зрели
- целогодишно
  - мъжки и женски
- от 1 септември до 31 януари
Зубър

  - мъжки
- целогодишно
  - женски и приплоди
- от 1 септември до 31 декември
Тибетски як

  - мъжки
- целогодишно
  - женски и приплоди
- от 1 септември до 30 октомври
Алпийски козирог

  - мъжки
- от 1 септември до 31 май
  - женски
- от 1 септември до 31 декември 
Вълк и чакал

  - вълк и чакал
- целогодишно
  - Групов лов на чакал извън горския
    фонд
- от 1 януари до последния ден
   на февруари
Див заек
- от 1 октомври до 31 декември
Катерица
- от 1 ноември до 31 декември
Ондатра и нутрия
- от 1 ноември до последния 
   ден на февруари
Лисица
- целогодишно
Енотовидно куче
- целогодишно
Бялка и черен пор
- целогодишно
Язовец
- от 1 август до последния ден
   на февруари
Глухар

  - мъжки 
- от 15 април до 15 май
Дива пуйка
- от 1 октомври до последния 
   ден на февруари
Фазани и токачки
- от 1 октомври до 31 януари
  - фермерно произведени
- от 1 октомври до 28 февруари
Яребици и кеклици
- от 1 октомври до 30 ноември
  - фермерно произведени
- от 1 октомври до 31 януари
Пъдпъдък и гургулица
- от втората събота на август до
  30 ноември
Гугутка
- от втората събота на август до
  31 декември
Гривяк
- от втората събота на август до
  втората неделя на февруари
Голяма белочела гъска
- от 1 октомври до 31 януари
Диви патици - обект на лов
- от 1 октомври до 31 януари
  - Полудива патица
- от 1 октомври до 31 януари
  - Зеленоглава патица
- от 1 октомври до 31 януари
  - Лятно бърне
- от 1 октомври до 31 януари
  - Зимно бърне
- от 1 октомври до 31 януари
  - Фиш
- от 1 октомври до 31 януари
  - Лопатарка
- от 1 октомври до 31 януари
  - Черна качулата потапница
- от 1 октомври до 31 януари
  - Шилоопашата патица
- от 1 октомври до 31 януари
Черна лиска
- от 1 октомври до 31 януари
Горски бекас и обикновена бекасина
- от втората събота на август до последния ден на февруари
Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка
- целогодишно
Шаферка
Тото системи
Тото числа
© Copyrights 2014 - 2017 www.Lovci.EU
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори