© Copyrights 2014 www.Lovci.EU
Сърна (Capreolus capreolus)
Обща информация
Сърната е разпространена в по-голямата част на Европа. Изключения правят Ирландия, Исландия, Северна Скандинавия и най-южните части на Средиземноморските държави. У нас тя се среща на места от морското равнище / равнините до планините. Популацията на сърните е най-голяма в Стара планина, Средна гора, Родопите,  Лудогорието и Добруджа. Не се притеснява да се заселва и в обработваеми площи. Сърната е чифтокопитен бозайник, който спада към семейство Еленови. Дължината на тялото й достига 100-130 сm, а височината в холката - 70-80 сm. Достига до 20-35 kg. Опашката е къса - само 3-4 сm. Сърната има стройно тяло и тънки дълги крака. Козината й е едноцветна, като през зимата е сива до сивокафява, а през лятото жълточервена. Задницата на сърната е бяла и се нарича "огледало". Рога имат само мъжките - сръндаци. През първата година рогата им са шиповидни, а през втората чаталести. По-късно се разклоняват с по 3 - 4 клона. Сръндака се сменя рогата всяка година. Обикновено те падат през октомври - ноември. След 3 до 4 седмици започват да растат нови, които достигат пълното си развитие през март - май. Тогава се обелва и покриващата ги фина кожа ( лико).
Хранене
През деня сърната обикновено се крие, а привечер излиза да пасе. Предпочита сочните ливади, сечища и просеки, както и неизкласилите житни ниви. Храни се с треви, млади леторасли и пъпките на дървета и храсти. Яде също дъбови и букови жълъди, конски кестени и други плодове. През лятото сърните живеят поединично, но през зимата се събират на стада и слизат по-ниско в планините, където има храна.
Размножаване
Размножителният период на сърната у нас започва от средата на юли и продължава един месец. Тогава възрастните сръндаци водят борби за женските сърни. В последствие бременните сърни раждат след около 280 дни, по-често по две и по-рядко по едно или три малки. Първоначално малките имат ръждиво-жълта окраска и са изпъстрени с бели петна. Сърнетата остават с майка си до едногодишна възраст.
Стопанско значение
Сърните се явяват като един от основните видове дивеч за нашето ловно стопанство. От тях се получава голямо количество месо и кожи, но към трофеите на сръндаците проявяват голям интерес, както наши, така и чуждестранни ловци. Сърните нанасят незначителни вреди на селското стопанство.


Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори