© Copyrights 2014 www.Lovci.EU
Ловностопански райони

Ловностопанските райони се делят на:
- Ловностопански райони на ловните дружини (дивечът в тях се стопанисва от ловците, които членуват в ловната дружина).
- Държавни ловни стопанства, дивечовъдните участъци и бази за интензивно стопанисване на дивеч. (държавните горски стопанства стопанисват дивеча в дивечовъдните участъци и в базите за интензивно стопанисване).

Ловната площ на страната включва всички земи, гори и водни територии, които са обитавани от дивеч или в които има условия за неговото съществуването, извън населените места.

Ловностопански области:
- Ловностопанска област на Дунавската равнина
- Предбалканска хълмиста и нископланинска ловностопанска област на Дунавската равнина
- Старопланинска ловностопанска област на Дунавската равнина
- Ловностопанска област на Югозападна България
- Средногорска ловностопанска област
- Ловностопанска област на Тракийската низина и подбалканските полета
- Рило-Родопска ловностопанска област
- Сакаро-Странджанска ловностопанска област
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори