© Copyrights 2014 www.Lovci.EU
Лопатарка (Клопач) (Anas clypeata)
Обща информация
Лопатарката  е разпространа в Северното полукълбо. Гнезди в северните и средните части на Европа, Азия и Северна Америка. В България се среща по време на миграции и зимуване по водоемите в цялата страна. Видът се познава лесно по характерното уширение на върха на човката. При мъжкият клопач брачното оперение е: черна глава и шия, със синьо-зелен блясък. Гърбът е кафяв, плещите - бели, а надопашието и подопашието - черни с метален блясък,. Гушата е бяла. Долната част на гърдите, коремът и слабините са червенокафяви. Крилното огледало е зелено, с метален блясък, оградено отпред с бяла, а отзад с черна ивица. Надкрилията са синкави. Извънбрачното оперение на мъжките птици прилича на женското, но са с по-тъмна глава и тъмен гръб, без изпъстряния. На дължина мъжките достигат около 50 см, а теглото им достига около 1,1 кг. Женската лопатарка е малко по-дребна, но въпреки това теглото й е близко до това на мъжките. Оперението й е сивокафяво, изпъстрено с множество черни петна и щрихи по цялото тяло. Гърдите и коремът й са охренокафяви и по-светъли от гърба. Крилното огледало и надкрилията са както при мъжките. Характерни за лопатарката са сладководните езера и блата с ниски брегове и плитчини и обрасли с тревна растителност.
Хранене
Лопатарката предпочита храните от животински произход, които си осигурява, като филтрира водата през специално устроения за целта си клюн. Храната се състои от дребни мекотели, малки ракообразни и водни насекоми.
Размножаване
Лопатарката изгражда гнездото си около откритите и не много обрасли малки езера, по долините на реките, а понякога и на открито. Снася около 7 - 11, понякога и повече яйца. След това мъти около 23 дни.
Стопанско значение
Лопатарката е широко разпространен вид. У нас зимуват до 10 хиляди птици. Летят бързо и на ята.
Срокове за ловуванеСайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори