© Copyrights 2014 www.Lovci.EU
Катерица (Sciurus vulgraris)
Разпространение
Катерицата е разпространена в Европа и Азия в горските и лесостепните райони, а на север достига и до лесотундрата. Видът обитава различни екосистеми: иглолистни гори, широколистни гори, овощните градини, лесопарковете и др.
Обща информация
Дължината на тялото на катерицата достига до 19 - 23 сm, а на опашката - до 20 сm. Теглото им достига до 250 - 340 гр. Дългата опашка помага на катерицата да пази равновесие докато скача от клон на клон, като освен това тя топли катерицата по време на сън. Катерицата има остри и закривени нокти, които й помагат да се катери и задържа по дърветата. На ушите има снопчета от косми. Окраската й се мени в зависимост от сезона и местообитанието. Козината й през лятото е по-тънка и светла, а през зимата по-дебела и тъмна, но на корема винаги е бяла.
Храна и местообитание
Катерицата се храни със семената, жълъдите, млади филизи на горскодървесните и храстовидни видове, с гъби, орехи, ягоди имного рядко с насекоми и птичи яйца. В началото на пролетта изгризва кората на дърветата, за да стигне до дървесния сок. Катерицата е известна с това, че складира храна за зимата. Активна е през деня, предимно сутрин и привечер. Прави си по дърветата гнездо от клонки. Обикновено гнездото е с диаметър 25 - 30 сm., с куполообразна форма. Другото местообитание е в дупки и хралупи. Катериците живеят поединично, но понякога в едно гнездо / хралупа, през зимата може да се настанят няколко катерици, за да се топлят заедно.
Размножаване
Интересното при тях е, че при недостиг на храна обикновената катерица не се размножава и обратно, при изобилие на хранителни запаси популацията бързо нараства. Чифтосва се през февруари - март и през юни - юли. Бременността продължава 38-39 дни. Отглежда по 2 (понякога по 3) поколения годишно (между 5 - 10 малки). Малките се раждат слепи и глухи. Отварят си очите на 3 - 4 - та седмица. Майката започва да отбива кърмачетата, когато станат на 7 - 10 седмици, като малките напускат гнездото / хралупата, за да си търсят храна, но въпреки това те все още бозаят от майка си. Катерицата живее между 2 и 3 години.
Стопанско значение
От стопанско значение е кожата на катерицата, но поради ниската популация, отстрелът й е ограничен.   Срокове за ловуване

Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори