© Copyrights 2014 www.Lovci.EU
Кафява мечка (Ursus arctos)
Обща информация
Мечките обитават равнинните и планински гори до 4000 метра надморска височина. В нашата страна мечката обитава планините: Витоша, Пирин, Рила, Родопите и Стара Планина. Мечките са от групата на едрите бозайници, представители на семейство Мечкови (Ursidae). Имат късо, масивно тяло, сравнително голяма глава, малки очи и уши, къса опашка и петпръстни стъпалоходещи крака, завършващи с дълги изкривени и неприбиращи се нокти. Козината им е гъста, рошава, като цвета й варира от светлокафява до черна или бяла. Мечките имат много силно развито обоняние и слух.
Хранене
У нас мечките са предимно растителноядни, но често са и месоядни. Месоядните мечки наричаме стръвници. Поведението на мечките зависи от сезона, района, в който се намират, от възрастта, пола и др. Мечките са съобразителни, приспособяват се лесно, но на моменти проявяват и голяма раздразнителност. При атака освен захапката, използват и своите нокти, като нанасят смъртоносни удари с лапите си.
Размножаване
Мечките се размножават веднъж на две, три години. Брачните двойки се събират в края на пролетта и началото на лятото (май - юни). Бременността при мечките продължава 7 месеца и малките (между 2 и 4) се раждат през зимата.
Стопанско значение
Мечката е отнесена към вредния дивеч, но поради ограничено й количество, ловуването й е на квотен принцип, като по изключение се разрешава отстрелът на мечките стръвници. В България се намират трофейни екземпляри от 350 до 550 т. по CIC. Като трофей се обработва кожата, главата (черепът) и лапите на мечката. Ловът на мечки е интересен, но и много опасен. Някой считат месото на мечката (лапите) за деликатес, но трябва много да се внимава, защото най-често то е заразено с трахенелоза.

Срокове за ловуване

Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори