© Copyrights 2014 www.Lovci.EU
Язовец (Meles meles)
Обща информация
Язовецът е много разпространен вид. Среща се в цяла Европа и в по-голямата част от Азия. У нас се среща във всички райони. По размер язовецът е средно голямо животно. Тялото му е набито и дебело, а краката и опашката къси. На гърба козината е твърда и дълга, в долната част на тялото оцветяването е жълтеникаво, а  в горната третина е на райета в бяло и черно. Главата отгоре е бяла, а от двете страни на бузите има по една черна надлъжна ивица. Отдолу главата, гушата, тялото и краката са черни. На всеки крак има по пет пръста, които завършват с дълги и много здрави нокти. Стъпва на цялото стъпало, поради което не е бързоподвижен. Дължината на тялото на язовеца достига 1 метър, опашката му е между 15 - 30 см., а височината около 30 см. Тежи около 20 кг.
Хранене
Язовецът обитава различни територии, както гори, така и равнини, обикновено там където има храсталаци и малки горички. Живее в дупки, дълги до 10 метра и дълбоки до 3 м., където отглежда малките си. Язовецът живее на колонии, но винаги поотделно. Той е нощно животно. Храната му включва мишки, гнездящи по земята птици и яйцата им, малки зайчета (като по този начин нанася щети на ловното стопанство). Яде също насекоми и техните личинки, а понякога и мърша. Обича царевица, тикви, дини, пъпеши, грозде и други плодовете, като по този начин нанася щети и на селското стопанство. Язовецът прекарва зимата в полусънно състояние. Слухът и обонянието му са силно развити, но зрението му е по-слабо. Язовецът няма естествени неприятели.
Размножаване
Размножителният период на язовеца е от април до юни. Бременността продължава от 200 до 350 дни. Малките (обикновено от 2 до 6 и рядко 8) се раждат слепи, най - често през март - април на следващата година. Малките проглеждат след около 20 дни. След като станат самостоятелни, малките язовци се заселват в съседство със старите, като формират колония.
Стопанско значение
Кожата на язовеца не е от ценните, но от козината на гърба му се правят четки за бръснене. Лойта от язовец се използва за медицински цели. Докато отглежда малките си, язовеца е много активен и нанася вреди, особено на фазановите ловни стопанства. През лятото и есента нанася щети и на селскостопанските култури. Отнесен е към категорията на вредния дивеч, но е под режим на ограничено ловуване.

Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори