© Copyrights 2014 www.Lovci.EU
Гургулица (Streptopelia turtur)

Обща информация
Гургулицата се среща в Европа и част от Азия. У нас гнезди в районите с нискостъблени гори. Гургулицата е прелетна птица и идва при нас през месец април и отлита на юг (Сахара и Судан) през септември - октомври. Главата и гърба на гургулицата са синкави, а останалата част е охрено-кафява, като долната част на тялото й е сивкава с розов оттенък. От двете страни шията има две петна от по няколко реда черни и бели перца. На тегло достига до около 170 гр. Гургулицата се среща навсякъде в нашата страна. Обичайните й местообитания са широколистните гори, парковете, залесителните пояси, крайречните насаждения и малките горички сред обработваемите ниви. Не гнезди в населените места. Неприятелите на гургулицата са дневните грабливи птици, както и бялката и златката.

Хранене
Основната храна на гургулицата са семената от растенията - диви или култивирани. Предпочита семената на маслодайните растения като слънчоглед, коноп и др.

Размножаване
Гургулицата гнезди по ниските дървета и високите храсти на около 2 - 3 м височина от земята. Гнездото й е плоско, не е плътно и дори отдолу може да се видят яйцата. Гнезди два пъти в годината, като мъжкия и женската мътят най-често 2 бели на цвят яйца в продължение на около 14 дни.

Стопанско значение
Гургулицата е интересен обект на лов и месото й е много вкусно.

Срокове за ловуване


Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори