© Copyrights 2014 www.Lovci.EU
Колхидски фазан (Phasianus colchicus)
Обща информация
Колхидският фазан в чистият си подвид се е срещал у нас до началото на XX в., когато е започнало изкуственото развъждане и разселване в неговите местообитания на пръстенчатия фазан. Сега единственото естествено находище на колхидския фазан на Балканския полуостров е до устието на р. Места в Западна Тракия. Включен е в Червената книга на България като застрашен от изчезване вид. Мъжкият има тъмнозелена шия с виолетов блясък, без бял пръстен или бели перца. На главата си има добре изразени кичурчета от перца. Около очите има гола кожа с червен цвят. Гушата и предната част на гърдите му са покрити с медночервени пера, с черен кант по края. Дългата опашка е охрено-кафява, с медночервени краища. На краката си фазанът има шипове т.н. шпори, които при младите са къси, при двегодишните са по-дълги и остри, а при по-възрастните достигат на дължина около 2 cм. Теглото им достига 1300 гр. Женските са светлокафяви, с много кафяво-черни петна отгоре, по гушата и по предната част на гърдите. Теглото им достига до 850 гр. Колхидският фазан обитава гъсто обраслите места около реките и водоемите, заливните и лонгозните гори, обрасли с гъста храстова растителност. През лятото и есента се заселва в обработваеми площи с висока растителност. Естествените му неприятели са лисицата, дивата котка, енотовидното куче, бялката, черния пор, язовеца, таралежа, по-едрите дневни и нощни грабливи птици, както и скитащите се кучета и котки. Освен тях, сивата врана и свраката също създават проблеми като изяждат яйцата.
Хранене
Колхидският фазан се храни късно следобед и рано сутрин, а през зимата през целия ден. През есента и зимата храната му се състои от семена на културни и диви растения, луковици, зелени части на растения и др. През пролетта и лятото към нея се добавят ягодови плодове и насекоми. През есента фазаните се хранят главно със семената на селскостопанските култури.
Размножаване
Размножителният период е през март - април, като първоначално мъжкият се задържа в гнездовия участък на женската, но след като тя започне да мъти, често търси друга женска. Женската прави гнездо на земята, като снася около 8 - 12 яйца с масленозелен цвят. Мътенето продължава около 25 дни.
Стопанско значение
Колхидският фазан е един от най-популярните обекти на лов. Благодарение на лесното изкуствено развъждане, фазаните придобиват все по-голямо значение. Имат много вкусно месо, което се цени в кулинарията. Въпреки че нанася щети на селското стопанство, колхидския фазан е полезен, защото унищожавайки много вредни насекоми.
Срокове за ловуване


Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори