© Copyrights 2014 www.Lovci.EU
Eлен лопатар (Dama dama)
Обща информация
Родината на елена лопатар са средиземноморските острови, откъдето е бил развъден в много европейски страни. В България е внесен и аклиматизиран преди около 70 години, но се развъжда на свобода през последните 30 години. Еленът лопатар обитава равнинните широколистни и смесени гори. Оптимални условия за неговото развитие са крайбрежията с по-топъл и влажен климат. Изкачва се и в планините, където има изобилие на поляни и разнообразна тревна, храстова и дървесна растителност. Избягва северните изложения, сенчестите места и районите с дебела снежна покривка Силно е привързан към местообитанията си, но при липса на храна и вода, както и през размножителния период, променя местообитанието си. Силните мъжки екземпляри се движат най-често сами. За разлика от събрата си (благородния елен), елена лопатар е по-доверчив и не се каля. Има силно обоняние и зрение. Бяга по-бавно, поради което трудно се спасява от неприятели. Най-големият неприятел на елена лопатар е вълкът, а на места това са овчарските и скитащите кучета. Лисиците и чакалите нападат малките (теленцата). Еленът лопатар е получил името си от лопатовидната форма на рогата си. Той е по-дребен от благородния елен. Тялото му е набито, а краката относително къси. Мъжкият (рогачът) достига: дължина около 140 см, височина 90 см и тегло около 90 кг. Женската е по-малка и достига тегло до 50 кг. Козината на лопатара през лятото е ръждивочервена, изпъстрена е с кръгли бели петна от двете страни, главата отгоре и отстрани е кафеникава, а коремът и вътрешната страна на краката са бели. Огледалото (задната част) е бяло и оградено с черна ивица. През зимата козината е сивокафява. Срещат се и изцяло бели или черни лопатари. Лопатара линее през периода април - октомври. Първите му рога израстват през втората година, като на вид са шиловидни, без розетка. Вторите рога, които израстват след третата година, имат лопатовидно разширение към върха. През следващите години лопатата расте на дължина, след което се увеличава на ширина. Рогата достигат максималните си размери около 10 -12 - та година. Рогата се сменят всяка година през периода април - май. Новите рога израстват бързо и в началото на септември са с нормална големина и напълно оформени. Теглото на рогата достига 4 - 5 кг.
Хранене
Еленът лопатар излиза за паша, както през деня, така и през нощта. Не е взискателен към храната си, като се храни с трева, листа на дървета, храсти, различни гъби и горски плодове.
Размножаване
Размножителният период при елена лопатар започва от средата на октомври и продължава до края на ноември. Бременността трае около 250 дни е през юни женската ражда между 1 и 2 малки, които през първите няколко дни са напълно безпомощни.
Стопанско значение
Еленът лопатар се е развъждал в парковете като декоративен вид, но през последните години се развъжда масово и като обект на лов. Причинява щети на горското и селското стопанство, като особено вреди на декоративната растителност в парковете. Месото му е вкусно, а рогата - ценен трофей.

Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори